Home Ľ Geslachtsziektes Ľ HIV / AIDS Ľ Behandeling

Behandeling van AIDS

Er is geen genezende behandeling voor HIV / AIDS, maar een verscheidenheid aan medicijnen kunnen in combinatie worden gebruikt om het virus onder controle te houden.

Elke klasse van anti-HIV-medicijnen blokkeert het virus op verschillende manieren. Het beste is om minstens drie geneesmiddelen te combineren van twee verschillende klassen. Dit om te voorkomen dat er zich HIV-stammen in uw lichaam zouden bevinden die immuun zijn voor bepaalde geneesmiddelen.

Non-nucleoside reverse transcriptase remmers (NNRTI's)

NNRTIís schakelen het eiwit uit dat het HIV-virus nodig heeft om kopieŽn van zichzelf te maken. Voorbeelden hiervan zijn efavirenz, etravirine en nevirapine.

Nucleoside reverse transcriptase remmers (NRTI's).

NRTI's zijn defecte versies van bouwstenen die het HIV-virus nodig heeft om kopieŽn van zichzelf te produceren. Voorbeelden hiervan zijn abacavir, en de combinatie drugs emtricitabine met tenofovir en lamivudine met zidovudine.

Proteaseremmers (PI's)

PIís schakelen protease uit. Protease is een ander eiwit dat hiv nodig heeft om kopieŽn van zichzelf te maken. Voorbeelden hiervan zijn atazanavir, darunavir, fosamprenavir en ritonavir.

Entry of fusie-remmers

Deze medicijnen blokkeren de aanval van HIV op CD4-cellen. Voorbeelden hiervan zijn enfuvirtide en maraviroc.

Integrase-remmers

Raltegravir werkt door het uitschakelen van integrase, een eiwit dat HIV gebruikt om zijn genetisch materiaal in te voegen in CD4-cellen.

Wanneer met de behandeling starten?

De huidige richtlijnen geven aan om de behandeling te starten als:

  1. De CD4-telling onder de 500 per mm3 ligt
  2. Een besmette vrouw zwanger is
  3. Er een hiv-gerelateerde nierziekte is
  4. Men sinds de besmetting behandeld werd voor hepatitis B

Een HIV-behandeling duurt levenslang en elke dag zullen meerdere pillen op specifieke tijdstippen moeten genomen worden.

Bijwerkingen van deze pillen zijn oa.:

  • Misselijkheid
  • Braken of diarree
  • Abnormale hartslag
  • Kortademigheid
  • Huiduitslag
  • Verzwakte botten T

Reactie op de behandeling

De reactie op elke behandeling wordt gemeten door de viral load te bepalen en met CD4-tellingen. Viral load moet worden getest bij de start van de behandeling en daarna elke drie tot vier maanden tijdens de therapie.
CD4-tellingen moeten worden gecontroleerd om de drie tot zes maanden.

HIV-behandeling moet de viral load verlagen tot op het punt dat het niet meer op te sporen is. Dit betekent echter niet dat de HIV verdwenen is! Het betekent alleen dat de test niet gevoelig genoeg is om het kleine aantal virus partikels te ontdekken. Het is nog steeds mogelijk HIV over te dragen via seksueel contact, zelfs als de viral load ondetecteerbaar is.


<< DiagnosePreventie >>