Disclaimer

Deze website geeft geen medisch advies en onze artikelen kunnen gebeurlijke fouten bevatten en onvolledig zijn.

Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.

Beschouw de artikelen op deze website niet als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De artikelen op deze website zijn zeker geen vervanging voor een consultatie bij een arts.

Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts, of in relatie tot diergeneeskunde tot een dierenarts.

Experimenteer nooit met geneesmiddelen en neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts.

Auteursrecht

De inhoud van deze website valt onder de wetten van het auteursrecht. Niets van deze website mag gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur.