Home Ľ Geslachtsziektes Ľ Hepatitis C

Hepatitis C

Hepatitis C is een virusziekte die voornamelijk wordt overgebracht door bloedcontact zoals bij het delen van naalden door druggebruikers of door bloedtransfusies in ontwikkelingslanden.
Het gebruik van besmet materiaal tijdens het piercen of tatoeeëren kan ook een bron van infectie zijn.

Het is nog niet duidelijk of hepatitis C ook een geslachtsziekte is, maar er zijn wel aanwijzingen dat het virus ook door geslachtsgemeenschap (vermoedelijk door anale gemeenschap) kan overgezet worden.

Symptomen

Acute Infectie

In ongeveer 5 op 6 gevallen zijn er geen symptomen in de acute fase van de infectie. Indien toch aanwezig zijn de symptomen vaak vaag, zoals verlies van eetlust, moeheid, misselijkheid en spier- en gewrichtspijn. De infectie klaart in 20 tot 50% van de gevallen spontaan op.

Chronische Infectie

Bij hepatitis C gaat de acute fase vaak over in een chronische infectie. De chronische fase kan gedurende tientallen jaren symptoomloos blijven of vage klachten zoals moeheid veroorzaken. Na deze lange periode treedt bij 1 op 4 mensen echter cirrose (verlittekening van levercellen met blijvend verlies van functie) en leverkanker optreden. De kans op ontwikkeling van deze ziektes wordt nog groter bij alcoholmisbruik en het gelijktijdig voorkomen van hepatitis B of aids.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van antistoffen in het bloed.

Dit kan in een laboratorium na bloedname door een arts of als zelftest.

Behandeling

Hepatitis C veroorzaakt een chronische infectie in 50 tot 80% van de gevallen. Spontane genezing bestaat maar is zeldzaam. In ongeveer de helft van de gevallen kan genezing optreden mits behandeling met antivirale medicatie en immuniteitsverhogende medicijnen.

Mensen met chronische hepatitis C worden best gevaccineerd tegen hepatitis A en hepatitis B en vermijden best alcohol en medicijnen die een invloed kunnen hebben op de lever.

De cirrose veroorzaakt door Hepatitis C is de hoofdoorzaak van levertransplantatie in het Westen.

Preventie

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar tegen hepatitis C, maar enkele veelbelovende ontwikkeling zijn gaande.

De beste preventie is het vermijden van contact met bloed en veilig vrijen.